ΚΛΑΣΣΙΚΗ - ΜΠΡΑΤΣΟ

ΚΛΑΣΣΙΚΗ - ΜΠΡΑΤΣΟ

Μια κλασσική τέντα που προστατεύει από ήλιο, νερό και μερικώς από τον αέρα.

Μια κλασσική τέντα που προστατεύει από ήλιο, νερό και μερικώς από τον αέρα. Έχει εφαρμογή εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε οικίες και καταστήματα που επιθυμούν σκίαση και προστασία χώρων στους οποίους δεν υπάρχει η δυνατότητα στήριξης στην κάτω πλευρά της εγκατάστασης αλλά υπάρχει η δυνατότητα στήριξης στον κάθετο τοίχο που βρίσκεται πλευρικά του σημείου που θέλουμε να προστατέψουμε (παράθυρα, βιτρίνες επαγγελματικών χώρων). Οικονομική λύση που δεν ενδείκνυται για μέρη όπου επικρατούν ισχυροί άνεμοι.
Τα δομικά στοιχεία της συγκεκριμένης κατασκευής είναι ο άξονας, ο μειωτήρας, τα μπράτσα, το πανί και το αντίβαρο.

Ο άξονας είναι η σωλήνα που έχει τυλιγμένο πάνω της το πανί και τοποθετείτε κατά μήκος της επιφάνειας (τοίχου/μαρκίζας) που θέλουμε να καλύψουμε. Στον άξονα επίσης μοντάρεται ο ειδικός μειωτήρας και το κουζινέτο της τέντας που πραγματοποιούν την κίνηση της τυλίγοντας/ξετυλίγοντας το πανί.

Το άνοιγμα του συστήματος επιτυγχάνεται με την χρήση των μπράτσων, κάθετων προς τον άξονα σιδερένιων γαλβανιζέ σωλήνων 1” ή 1 ¼ “ (τηλεσκοπικά ή απλά) που λειτουργούν ως βραχίονες ημικυκλικής κίνηση για το άνοιγμα/κλείσιμο της τέντας. Με ειδικό ανταλλακτικό φλάντζας στερεώνονται στην πρόσοψη του τοίχου συνήθως στα μισά του ύψους πλήρους ρήσης του πανιού και με δύο γωνιές συνδέονται με το αντίβαρο σχηματίζοντας ένα «Π». Το αντίβαρο της κατασκευής είναι μια σιδερένια γαλβανιζέ σωλήνα 1” ή 1 ¼ “ ίδιου μήκους με τον άξονα, που περνάει μέσα από μια ειδικά διαμορφωμένη θήκη στο τελείωμα του πανιού κάλυψης (στο σημείο όπου ξεκινάει η χαρακτηριστική κυματιστή ή ίσια γλώσσα). Υπάρχει επίσης η επιλογή φιξ παραγγελίας αλουμινένιου σκελετού για το «Π» της κατασκευής που συμπεριλαμβάνει μπράτσα και αντίβαρο αναδυομένου αλουμινίου ηλεκτροστατικά βαμμένου στο χρώμα της επιλογής σας.

Όταν η κατασκευή ολοκληρωθεί το άνοιγμα και το κλείσιμο της τέντας επιτυγχάνεται με το ξετύλιγμα του πανιού, σε κλίση που ορίζει το μήκος των μπράτσων οπότε και η ημικυκλική τροχιά που θα διαγράψουν. Το τέντωμα του τεντόπανου επιτυγχάνεται μέσω του βάρους του σιδερένιου/αλουμινένιου «Π» του σκελετού. Μην έχοντας λοιπόν κάποιο σημείο ασφάλισης η συγκεκριμένη κατασκευή δεν συνιστάται για συνθήκες ισχυρών ανέμων.
  • +
  • Κλασσική εμφάνιση
  • Δεν χρειάζεται στήριγμα στην απόληξη της τέντας. Η στήριξη του συστήματος γίνεται στο πάνω μέρος της κατασκευής και σε κάποιο χαμηλότερο σημείο του τοίχου πρόσοψης
  • Οικονομική επιλογή
  • Εύκολο ανέβασμα και κατέβασμα χωρίς ιδιαίτερο βάρος ή αντίσταση

  • -
  • Δεν ενδείκνυται για καταστάσεις ισχυρών ανέμων λόγω απουσίας σημείου ασφάλισης
  • Παρεμποδίζει την πλευρική διέλευση/είσοδο περαστικών και οχημάτων λόγω του χαμηλού σημείου τοποθέτησης και ανοίγματος των μπράτσων όταν το σύστημα χρειαστεί να τοποθετηθεί σε μικρό ύψος ισόγειου κτηρίου.