ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Ειδικές κατασκευές σκίασης και προστασίας ανάλογα με τις απαιτήσεις του εκάστοτε χώρου.

Ειδικές κατασκευές σκίασης και προστασίας ανάλογα με τις απαιτήσεις του εκάστοτε χώρου. Το εξειδικευμένο μας προσωπικό μετά από επίσκεψη και μελέτη του χώρου σας σχεδιάζει και υλοποιεί τις καλύτερες δυνατές λύσεις προσαρμοσμένες στην κάλυψη των αναγκών σας.

Μορφολογικός συνδυασμός συστημάτων σκίασης καθώς και εξολοκλήρου δημιουργία ειδικών κατασκευών (πόρτες, πλαίσια με πανί, δίριχτο στηθαίο λάμδα, σκέπαστρα πάρκινγκ) για να ικανοποιήσουμε τις επιθυμίες των πελατών μας προσφέροντας τους ποιοτικές και αποδοτικές λύσεις.